ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2557

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน

ตามที่  สพป.นภ.เขต 1  ได้ส่งประกาศ  เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต  1  ปีการศึกษา  2557  และปฏิทินการรับนักเรียน  ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ  ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2557  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สพป.นภ. เขต 1  จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการ  ดังนี้

        1.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2557

         2.ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2557  ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย

    รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน
   ส่งข่าวโดย : นางวิลาสินี สมใจ   เมื่อวันที่ : 10 มีนาคม 2557 เปิดอ่าน: 263 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (SchoolMIS) [18 เมษายน 2559] [อ่าน 95 ครั้ง]
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 [10 มีนาคม 2557] [อ่าน 263 ครั้ง]
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 [24 กุมภาพันธ์ 2557] [อ่าน 264 ครั้ง]
เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ [19 กุมภาพันธ์ 2557] [อ่าน 282 ครั้ง]
สอบถามแนวการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน [19 กุมภาพันธ์ 2557] [อ่าน 146 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th