ข่าวกิจกรรม
ประเมินคัดเลือก ผอ.กลุ่มส่งเสริม โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 ธันวาคม 2559] เปิดอ่าน 118 ครั้ง
ช่วงเช้าวันนี้ 20 ธันวาคม 2559 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อ.46 ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โ
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2560 โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 ธันวาคม 2559] เปิดอ่าน 72 ครั้ง
บ่ายวันนี้ (19 ธันวาคม 2559 ) เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ในฐานะที่ปรึกษา คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ใน
การประชุมในรูปแบบ PLC โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 ธันวาคม 2559] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
เช้าวันนี้เวลา 09.30 น.(19 ธันวาคม 2559) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานและดำเนินการประชุมผู้บริหารใน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 (CEO)ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ใช้รูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
ความภาคภูมิใจในเอกราช โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 ธันวาคม 2559] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
ธงชาติและเพลงชาติไทย ...เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย...เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ...ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย... "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย
ฉลองมงคลสมรส โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 ธันวาคม 2559] เปิดอ่าน 113 ครั้ง
ช่วงเช้าวันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในงานพิธีฉลองมงคลสมรส ระหว่าง ดร.มัธณา วงศ์อารีย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ผศ.อดิศักดิ์ บุตรวงษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธา
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1213 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ร.ร. ที่ยังไม่รายงานข้อมูลและ ร.ร. ที่รายงานข้อมูลสารสนเทศแล้ว โดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1) [16 มกราคม 2560] เปิดอ่าน 56 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตามโครงการผลิตครูเพื่ิอพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [09 มกราคม 2560] เปิดอ่าน 563 ครั้ง
เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ (เพิ่มเติม) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [09 มกราคม 2560] เปิดอ่าน 380 ครั้ง
เครื่องมือการคัดกรองอาการตาบอดสีของนักเรียนในโรงเรียน โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [06 มกราคม 2560] เปิดอ่าน 468 ครั้ง
เชิญโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย O-NET ป.6 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [06 มกราคม 2560] เปิดอ่าน 559 ครั้ง
เปิดระบบ DMC เทอม 2/2559 โดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1) [06 มกราคม 2560] เปิดอ่าน 223 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [05 มกราคม 2560] เปิดอ่าน 100 ครั้ง
บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง เพื่อประกอบการย้ายประจำปี 2560 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [04 มกราคม 2560] เปิดอ่าน 708 ครั้ง
ด่วนที่สุด !!!! ถึงทุกโรงเรียน การกำหนดปีปฏิทิน สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการ ในระบบ AMSS++ ประจำปี 2560 โดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1) [04 มกราคม 2560] เปิดอ่าน 219 ครั้ง
การคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดย: กลุ่มนโยบายและแผน [30 ธันวาคม 2559] เปิดอ่าน 237 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1101 รายการ