ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะทำงาน(Cluster) โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
บ่ายวันนี้เวลา 14.00 น.(21 มีนาคม 2560) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน (Cluster) เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการของจังหวัดหนองบัวลำภู (กลุ่มภารกิจด้านสังคม)เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และ
"มหัศจรรย์นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน" โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
บ่ายวันนี้เวลา 13.00 น.(21 มีนาคม 2560) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงาน "มหัศจรรย์นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน"ประจำปี 2560 และการจัดงาน "เจ็ตสกี Pro Tour" ชิง
ตรวจสอบข้อมูลการย้ายครู โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 126 ครั้ง
เช้าวันนี้เวลา 10.00 น.(21 มีนาคม 2560) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายจำนงค์ ป้องพรมมา รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานดำเนิการประ
ขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐจังหวัด โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
เช้าวันนี้เวลา 09.00 น.(21 มีนาคม 2560) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและจับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด และหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจัง
ประชุม CEO เขตพื้นที่ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
บ่ายวันนี้เวลา 14.00 น.(20 มีนาคม 2560) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารในสำนักงานเขตฯ (CEO) ประกอบด้วย ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ครั้งที่ 2/2560 โดย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้มอบนโยบายและติดตามการป
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1322 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ 13.00 น. ขอเขิญชมการถ่ายทอดสดการเสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [13 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 137 ครั้ง
โครงการ Innovative School Summit 2017 โดย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1) [09 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 185 ครั้ง
เชิญประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ,โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)โรงเรียนหลักในการมาเรียนรวม โดย: กลุ่มนโยบายและแผน [09 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 302 ครั้ง
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี2560 โดย: กลุ่มอำนวยการ [08 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 73 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร พัฒนาบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2และรุ่นที่3 โดย: กลุ่มอำนวยการ [08 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 158 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร กฎและระเเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่2 โดย: กลุ่มอำนวยการ [08 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 101 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ M-Powered Thailand โดย: กลุ่มอำนวยการ [08 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 40 ครั้ง
ขอเชิญอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รุ่นที่4 โดย: กลุ่มอำนวยการ [08 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 75 ครั้ง
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 โดย: กลุ่มอำนวยการ [08 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 38 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 โดย: กลุ่มอำนวยการ [08 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 16 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 1158 รายการ