ข้อมูล คู่มือ และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการ อบรม amss สำหรับโรงเรียน

ข้อมูล คู่มือ และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการ อบรม amss สำหรับโรงเรียน

***หมายเหตุ เพิ่มเติมคู่มือการใช้งาน 3 ระบบ ดังนี้ ( 11 มกราคม 2559  เวลา 18.00 น)

    8. การลาของผู้บริหารสถานศึกษา (สำหรับ ผอ. หรือ ผู้รักษาการเท่านั้นที่อยู่ระบบ AMSS++ )

      9. การยกเลิกวันลาของผู้บริหารสถานศึกษา (สำหรับ ผอ. หรือ ผู้รักษาการเท่านั้นที่อยู่ระบบ AMSS++ )

    10.  ข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา (ปัจจุบัน) (จากเดิม สพป.นภ1 ดำเนินการเอง เปลี่ยนให้สถานศึกษาดำเนินการเองเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ)

  ไฟล์ประกอบ
1 กำหนด admin
2 ผู้ใช้ทั่วไปของสถานศึกษา
3 ตั้งค่าทะเบียนหนังสือราชการ
4 ตั้งค่ารับส่งหนังสือราชการ
5 การส่งหนังสือ
6 การรับหนังสือราชการ
7 แปลงไฟล์ ต่างๆ เป็น PDF
8 การลาของผู้บริหารสถานศึกษา
9 การยกเลิกวันลาของผู้บริหารสถานศึกษา
10 ข้อมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา (ปัจจุบัน)
11 คำถามที่ถามบ่อยๆ และสำคัญๆ ในการใช้งาน amss++
12 การขออนุญาตไปราชการ
   ส่งข่าวโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1)   เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2556 เปิดอ่าน: 5661 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เรื่อง แจ้งขยายเวลายืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคลในระบบ Data Mangement Center : DMC ภาคเรียนที่ 2/2559 [21 กุมภาพันธ์ 2560] [อ่าน 32 ครั้ง]
การสอบข้อสอบกลางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และชั้นมัธยมปีที่ 1,2 [21 กุมภาพันธ์ 2560] [อ่าน 168 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์!!!แจ้งรหัสการเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E-Library สำหรับโรงเรียน [20 กุมภาพันธ์ 2560] [อ่าน 132 ครั้ง]
ขอเชิญชวน ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่สนใจ รับชมการบรรยายและการ Work shop ผ่านระบบ OBECTV ทางเว็บไซต์ www.obectv.tv หรือ ทาง www.youtube.com ค้นหา OBEC TV [19 กุมภาพันธ์ 2560] [อ่าน 77 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ [17 กุมภาพันธ์ 2560] [อ่าน 62 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th