แจ้งกำหนดการจัดทำข้อมูล DMC / คัดกรอง นร.ยากจน (ทวนความจำ)

แจ้งกำหนดการจัดทำข้อมูล DMC / คัดกรอง นร.ยากจน (ทวนความจำ)

16 มี.ค. 60

เรียน  ผอ. ร.ร. ทุกโรง

เรื่องแจ้งกำหนดการจัดทำข้อมูล DMC / คัดกรอง นร.ยากจน  (ทวนความจำ)  รายละเอียดปรากฎดังนี้

  1. ตามหนังสือ สพป.นภ. เขต 1 ที่ ศธ 04172/602  เรื่อง  แจ้งขยายเวลายืนยันตัวตน นร. ซ้ำซ้อน

รายบุคคล  ในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 2/2559ลว.  23 ก.พ. 60  นั้น  ขอให้ ร.ร. โปรดดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 มี.ค. 60  ซึ่งมีรายชื่อ จำนวน  89 โรง  ดังนี้

1

39010003

ยางหลวงพิทยาคม

46

39010116

บ้านค้อ

2

39010004

ทุ่งโปร่งประชาสรรค์

47

39010123

บ้านถิ่น

3

39010006

บ้านกุดจิก

48

39010124

บ้านโนนสูงหนองสวรรค์

4

39010007

บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์

49

39010127

โสกแคนหนองหญ้าปล้อง

5

39010009

ชุมชนนาคำไฮวิทยา

50

39010128

ปรางค์กู่

6

39010010

บ้านกุดฉิม

51

39010129

นิคมวัฒนา 6

7

39010011

บ้านนามะเฟือง

52

39010135

หนองกุงจารย์ผางวิทยา

8

39010012

บ้านทรายงาม

53

39010136

บ้านโคกป่ากุง

9

39010014

บ้านหนองศาลาโนนสว่าง

54

39010139

บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง

10

39010015

บ้านกุดเต่า

55

39010141

บ้านวังคูณ

11

39010018

บ้านห้วยโจด

56

39010142

บ้านนาทม

12

39010020

บ้านนาเลิง

57

39010144

บ้านโนนเสถียร

13

39010021

บ้านห้วยไร่

58

39010145

บ้านทรายมูล

14

39010022

ร่มเกล้า

59

39010146

บ้านหนองอุ

15

39010023

บ้านโนนทัน

60

39010152

ชุมชนบ้านนากอก

16

39010026

บ้านหินคูณ

61

39010156

บ้านโนนงาม

17

39010028

บ้านโคกกุง

62

39010159

บ้านแกท่าวารี

18

39010036

บ้านบกโนนเรียง

63

39010160

บ้านโนนสำราญสมสนุก

19

39010043

บ้านโคกน้ำเกี้ยง

64

39010161

บ้านวังไฮ

20

39010048

บ้านคึมชาดห้วยบง

65

39010162

บ้านโนนข่า(พอง)

21

39010051

อนุบาลหนองบัวลำภู

66

39010163

นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา

22

39010054

หนองบัววิทยายน

67

39010164

บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา

23

39010056

บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์

68

39010167

ฝายหินประชารักษ์

24

39010058

บ้านห้วยทราย

69

39010168

บ้านมอเหนือ

25

39010061

บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง

70

39010170

โนนคูณวิทยา

26

39010063

บ้านดอนยานาง

71

39010171

บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม

27

39010064

บ้านกองแป่มหนองสวรรค์

72

39010175

หินตลาดศรีสง่าวิทยา

28

39010065

บ้านหินลับศิลามงคล

73

39010182

เมืองใหม่วิทยา

29

39010069

หนองหว้าวิทยาสรรค์

74

39010183

บ้านหนองทุ่งมน

30

39010071

บ้านหนองผำโคกสวรรค์

75

39010185

บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย

31

39010072

หัวนาศึกษาวิทย์

76

39010189

โนนสมบูรณ์วิทยา

32

39010074

บ้านดินทรายอ่อน

77

39010190

บ้านศรีบุญเรือง

33

39010075

บ้านโนนสวรรค์หนองแก

78

39010191

บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย

34

39010078

บ้านหนองแสงนาล้อม

79

39010193

บ้านหนองบัวน้อย

35

39010079

ชุมชนบ้านกุดดู่

80

39010194

บ้านหนองแตง

36

39010080

บ้านหนองแวง

81

39010196

บ้านนาแพง

37

39010090

บ้านวังมน

82

39010197

บ้านหนองกุงแก้ว

38

39010092

บ้านโคกใหญ่

83

39010200

บ้านผาสุก

หน้า  2

39

39010098

นิคมสงเคราะห์วิทยา

84

39010202

บ้านนาสำราญรุ่งเรือง

40

39010102

นิคมสงเคราะห์ 4

85

39010206

หนองแกสระแก้ววิทยา

41

39010104

บ้านโนนสว่าง

86

39010209

กุดหานสามัคคี

42

39010108

บ้านโนนสงเปลือย

87

39010210

ดอนปอวิทยา

43

39010110

บ้านโคกกลาง

88

39010215

กุดจิกวิทยา

44

39010111

บ้านโสกจาน

89

39010219

บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'

45

39010113

บ้านหนองแวงงิ้วตาก

 

 

 

 

  1. ร.ร. สามารถเข้าดูรายงานข้อมูล นร. ซ้ำซ้อนได้ที่โปรแกรม DMC เมนู 2.9 รายงานระดับโรงเรียน
  2. หาก ร.ร. ใดมีตัวตน นร. อยู่ในพื้นที่ให้ทำการอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนผ่านเมนู 2.7.9 อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตน นร.
  3. หาก ร.ร. ใดที่ไม่มีตัวตนใน ร.ร.แล้วให้รีบดำเนินการย้ายออก นร.

 

  1. ตามหนังสือ สพป.นภ.เขต 1 ที่ ศธ 04172/787 ลว. 9 มี.ค. 60

เรื่อง  แจ้งกำหนดการยืนยันข้อมูลโปรแกรม นร.รายบุคคล (DMC)  สิ้นปีการศึกษา 2559 ลว.  9 มี.ค. 60  

ขอให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559 ให้เสร็จสิ้นและกดปุ่มยืนยันข้อมูลผ่านเมนู  2.8

จำนวน นร.แยกชั้น เพศ  ภายในวันที่  31 มีนาคม 2560

 

  1. ตามหนังสือ สพป.นภ.เขต 1 ที่ ศธ 04172/538  เรื่อง  แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล

“ระบบคัดกรอง นร. ยากจน”   ระยะที่ 2  นั้น     ขอให้ ร.ร. ดำเนินการคัดกรอง นร.ยากจนตั้งแต่วันที่ 7

กุมภาพันธ์ 2560  ผ่านเว็บ / แอพพลิเคชั่น  ถึง 31 มีนาคม 2560 นี้

                              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ   / ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แจ้ง  061-9562859

 

 
   ส่งข่าวโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC NB1)   เมื่อวันที่ : 16 มีนาคม 2560 เปิดอ่าน: 289 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจนรายโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 60 , เวลา 16.03 น.) [27 มีนาคม 2560] [อ่าน 95 ครั้ง]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2560 [24 มีนาคม 2560] [อ่าน 1848 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ [22 มีนาคม 2560] [อ่าน 74 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปี2560 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี [22 มีนาคม 2560] [อ่าน 32 ครั้ง]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [22 มีนาคม 2560] [อ่าน 33 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th