การส่งคำของบประมาณปี 2560 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา

การส่งคำของบประมาณปี 2560 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา

แจ้งให้โรงเรียนที่มีความจำเป็น และประสงค์จะขอรับงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปา จัดทำคำของบประมาณตามแบบ ปร.4, ปร.5, ปร.6 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) จำนวน 1 ชุด ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560 หากโรงเรียนใดไม่ส่งคำของบประมาณตามกำหนดเวลาจะถือว่าไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณดังกล่าว รายละเอียดตามไฟล์แนบ

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือแจ้ง+แนวทางการของบประมาณ
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6
บัญชีวัสดุประมาณราคา ปี2558-2559
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มนโยบายและแผน   เมื่อวันที่ : 17 มีนาคม 2560 เปิดอ่าน: 164 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจนรายโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 60 , เวลา 16.03 น.) [27 มีนาคม 2560] [อ่าน 95 ครั้ง]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2560 [24 มีนาคม 2560] [อ่าน 1848 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ [22 มีนาคม 2560] [อ่าน 74 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปี2560 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี [22 มีนาคม 2560] [อ่าน 32 ครั้ง]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [22 มีนาคม 2560] [อ่าน 33 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th