ด่วนที่สุด เรื่อง การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3) ด้วยระบบTEPE Oline

ตามที่ สพป.นภ. เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนส่งรายชื่อข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3) ด้วยระบบTEPE Oline ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นั้น

ตามที่ สพป.นภ. เขต 1 แจ้งว่า สพฐ.จะประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1  - ม.3) ด้วยระบบTEPE Oline ในวันที่  22 เมษายน  2560และให้โรงเรียนสำรวจรายชื่อครูผู้สอนตามแบบสำรวจ ถึงงานพัฒนาบุคลากร สพป.นภ. เขต 1 ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 นั้น

ปรากฎว่า โรงเรียนดังต่อไปนี้ยังไม่้ส่งแบบสำรวจให้งานพัฒนาบุคลากร กรุณาส่งภายในวันที่ 21 มีนาคม  2560

1.หนองบัววิทยายน     2.ไทยรัฐ 81   3.บ้านค้อ   4.บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา  5.หินตลาดศรีสง่าวิทยา

6.บ้่านศรีบุญเรือง    7.หนองแกสระแก้ววิทยา   8.บ้านสำราญสุข

หมายเหตุ หากไม่มีข้าราชการครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ม.1- ม.3 ก็ให้รายงานให้ทราบด้วย

  ไฟล์ประกอบ
แบบสำรวจ
คำนิยามแบบสำรวจ
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อวันที่ : 20 มีนาคม 2560 เปิดอ่าน: 131 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานความคืบหน้าการคัดกรองนักเรียนยากจนรายโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี.ค. 60 , เวลา 16.03 น.) [27 มีนาคม 2560] [อ่าน 95 ครั้ง]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2560 [24 มีนาคม 2560] [อ่าน 1848 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ [22 มีนาคม 2560] [อ่าน 74 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปี2560 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี [22 มีนาคม 2560] [อ่าน 32 ครั้ง]
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [22 มีนาคม 2560] [อ่าน 33 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th